Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Öğrenme, gelişme, ilerleme ve lider olma arzusundaki herkesin temel ihtiyaçlarından birisidir.

Eğitim işi; bu yola baş koymuş, kalbi insan sevgisiyle dolu, özverili kişilerin yapabileceği bir iştir.

Öğrencilerimiz, her türlü öğrenme fırsatına sahiplerdir.

Öğrencilerimiz çalışmalarınızın odak noktasıdır.

Öğrencilerimizin ve sektörümüzün,sürekli gelişen, değişen beklentilerine uygun eğitim çözümlerinin sağlayıcısıyız.

Biz,sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek beceriler geliştiririz.

İşimiz;gönül işi, özveri işi,eğitim öğretim işidir.

Eğitim farklı bir heyecan işidir. Bu heyecan ve coşku sizlerin de katılımıyla sürecek, yayılacak bir süreçtir.


HEDEFİMİZ

Sizlere verdiğimiz hizmetle sizleri geleceğe hazırlama azmindeyiz. Ülkemizin kangren olmuş iki sorunu vardır. Eğitim ve işsizlik. Yaptığımız çalışma her iki soruna da kesin ve kalıcı çözüm olacaktır.

Günümüzde ve gelecekte yaşamımız teknolojiye daha da bağımlı hale gelmektedir. GSM Sistemi ve Cep Telefonu, gelişen ve hızla ilerleyen teknolojinin sonucudur. Buna bağlı olarak, yüksek teknoloji ürünlerinin kurulumu, hizmete sunulması, uzun süreli hizmet ömürlerinin olabilmesi için iyi yetişmiş nitelikli personel ihtiyacı da doğmaktadır.

Kurumumuz; yeterli ekipman ve yetişmiş tecrübeli personeliyle, gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu bilgi birikimini ülkemiz insanının hizmetine sunma azminde ve kararlılığındadır.

Yapacağımız çalışma sayesinde sektörümüze nitelikli personel hazırlayarak, kaliteli hizmet ve etkin müşteri memnuniyetinin oluşmasını sağlayacak ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlanmasında payımız olacaktır.